k ü s i   h i n n a p a k k u m i s t

Videovalvesüsteemi eesmärk on jälgida ja salvestada tegevusi, mis toimuvad teie hoones või territooriumil. Videovalve salvestisi hakatakse tavaliselt vaatama siis, kui näiteks jalgratas on hoovist „jalutama“ läinud või büroohoone sein on üleöö saanud „uue kujunduse“. Sellistel puhkudel on väga oluline, et hoovis käinud sportlase ja büroo juures toimetanud kunstniku identiteet oleks video abil tuvastatav.

Väiksemad videovalvesüsteemid võivad olla kõigest ühe kaameraga, mis hoiab just soovitud alal pilku peal. Keskmise suurusega vidoeovalvesüsteemid on reeglina 4–32 kaameraga süsteemid, mis suudavad ära katta suurema eramu või väiksema büroohoone vajadused. Suuremates süsteemides on kaameraid veel rohkem ja ega siin otsest piiri ei olegi.

h i n n a k i r i